Mens

Elk mens heeft positieve kracht en talenten gekregen en is in staat om te bewegen.
Maar pijn en moeite kan die kracht en beweging 'verduisteren'.
Stilstand is dan het gevolg, en het wegkruipen in een cocon lijkt een veilige reactie.
Pijn laat mensen in zichzelf keren, zodat ze geen oog lijken te hebben voor de wereld of voor mensen om zich heen.